Funkcie pečene: jej hlavná úloha v ľudskom tele, ich zoznam a vlastnosti

Pečeň je brušný žľazový orgán v tráviacom systéme. Nachádza sa v pravom hornom kvadrante brucha pod bránicou. Pečeň je životne dôležitý orgán, ktorý podporuje takmer každý iný orgán v určitom stupni.

Pečeň je druhým najväčším orgánom tela (koža je najväčší orgán) s hmotnosťou asi 1,4 kg. Má štyri laloky a veľmi mäkkú štruktúru, ružovo-hnedú farbu. Tiež obsahuje niekoľko žlčových ciest. Existuje mnoho dôležitých funkcií pečene, ktoré budú opísané v tomto článku.

Fyziológia pečene

Vývoj ľudskej pečene začína v treťom týždni tehotenstva a dosahuje zrelú architektúru až 15 rokov. Dosahuje svoju najväčšiu relatívnu veľkosť, 10% hmotnosti plodu, okolo deviateho týždňa. To je asi 5% telesnej hmotnosti zdravého novorodenca. Pečeň tvorí u dospelých približne 2% telesnej hmotnosti. Váži asi 1400 g u dospelej ženy a asi 1800 g u človeka.

Je takmer úplne za hrudným košom, ale spodná hrana sa môže pri inhalácii cítiť pozdĺž pravého klenby. Vrstva spojivového tkaniva, nazývaná Glissonova kapsula, pokrýva povrch pečene. Kapsula sa vzťahuje na všetky, ale najmenšie cievy v pečeni. Polmesiac väzivo pripája pečeň k brušnej stene a bránice, rozdeliť ho na veľký pravý lalok a malý ľavý lalok.

V roku 1957 francúzsky chirurg Claude Kuynaud opísal 8 segmentov pečene. Odvtedy je priemerne dvadsať segmentov opísaných v rádiografických štúdiách na základe distribúcie krvného zásobenia. Každý segment má svoje vlastné nezávislé cievne vetvy. Exkrečná funkcia pečene je reprezentovaná vetvami žlče.

Každý segment je ďalej rozdelený na segmenty. Zvyčajne sú reprezentované ako diskrétne hexagonálne zhluky hepatocytov. Hepatocyty sa zbierajú vo forme platní, ktoré siahajú od centrálnej žily.

Za čo je zodpovedný každý z pečeňových lalokov? Slúžia na arteriálne, venózne a žlčové cievy na periférii. Rezy ľudskej pečene majú malé spojivové tkanivo, ktoré oddeľuje jeden lalok od druhého. Nedostatok spojivového tkaniva sťažuje identifikáciu portálových úsekov a hraníc jednotlivých lalokov. Centrálne žily sú ľahšie identifikovateľné kvôli ich veľkému lúmenu a preto, že im chýba spojivové tkanivo, ktoré obklopuje cievy portálového procesu.

 1. Úloha pečene v ľudskom tele je rôznorodá a plní viac ako 500 funkcií.
 2. Pomáha udržiavať hladinu glukózy v krvi a iných chemikálií.
 3. Vylučovanie žlče hrá dôležitú úlohu pri trávení a detoxikácii.

Vzhľadom k veľkému počtu funkcií je pečeň náchylná k rýchlemu poškodeniu.

Aké funkcie robí pečeň

Pečeň hrá dôležitú úlohu vo fungovaní organizmu, detoxikácii, metabolizme (vrátane regulácie ukladania glykogénu), regulácii hormónov, syntéze proteínov, štiepení a rozklade červených krviniek, ak je to krátko. Medzi hlavné funkcie pečene patrí produkcia žlče, chemikálie, ktorá ničí tuky a uľahčuje ich stráviteľnosť. Vykonáva výrobu a syntézu niekoľkých dôležitých prvkov plazmy, a tiež ukladá niektoré dôležité živiny, vrátane vitamínov (najmä A, D, E, K a B-12) a železa. Ďalšou funkciou pečene je ukladanie jednoduchého glukózového cukru a jeho premena na užitočnú glukózu, ak hladina cukru v krvi klesne. Jednou z najznámejších funkcií pečene je detoxikačný systém, ktorý odstraňuje toxické látky z krvi, ako je alkohol a drogy. Ničí tiež hemoglobín, inzulín a udržuje rovnováhu hormónov. Okrem toho ničí staré krvinky.

Aké ďalšie funkcie robí pečeň v ľudskom tele? Pečeň je životne dôležitá pre zdravú metabolickú funkciu. Premieňa sacharidy, lipidy a proteíny na užitočné látky, ako je glukóza, cholesterol, fosfolipidy a lipoproteíny, ktoré sa potom používajú v rôznych bunkách v celom tele. Pečeň ničí nevhodné časti bielkovín a premieňa ich na amoniak a nakoniec na močovinu.

výmena

Aká je metabolická funkcia pečene? Je dôležitým metabolickým orgánom a jeho metabolická funkcia je kontrolovaná inzulínom a inými metabolickými hormónmi. Glukóza sa konvertuje na pyruvát cez glykolýzu v cytoplazme a pyruvát sa potom oxiduje v mitochondriách za vzniku ATP prostredníctvom cyklu TCA a oxidačnej fosforylácie. V dodanom stave sa glykolytické produkty používajú na syntézu mastných kyselín prostredníctvom lipogenézy. Mastné kyseliny s dlhým reťazcom sú zahrnuté v esteroch triacylglycerolu, fosfolipidov a / alebo cholesterolu v hepatocytoch. Tieto komplexné lipidy sú uložené v lipidových kvapkách a membránových štruktúrach alebo sú vylučované do obehu vo forme častíc s nízkou hustotou lipoproteínov. V hladujúcom stave má pečeň schopnosť vylučovať glukózu prostredníctvom glykogenolýzy a glukoneogenézy. Hlavným zdrojom endogénnej produkcie glukózy je v priebehu krátkeho času glukoneogenéza pečene.

Hlad tiež prispieva k lipolýze v tukovom tkanive, čo vedie k uvoľňovaniu neesterifikovaných mastných kyselín, ktoré sa konvertujú na ketónové telieska v mitochondriách pečene, napriek β-oxidácii a ketogenéze. Ketónové telieska poskytujú metabolické palivo pre extrahepatické tkanivá. Na základe ľudskej anatómie je energetický metabolizmus pečene úzko regulovaný nervovými a hormonálnymi signálmi. Hoci sympatický systém stimuluje metabolizmus, parasympatický systém potláča pečeňovú glukoneogenézu. Inzulín stimuluje glykolýzu a lipogenézu, ale inhibuje glukoneogenézu a glukagón je proti účinku inzulínu. Mnohé transkripčné faktory a koaktivátory, vrátane CREB, FOXO1, ChREBP, SREBP, PGC-1a a CRTC2, regulujú expresiu enzýmov, ktoré katalyzujú kľúčové štádiá metabolických ciest, čím regulujú energetický metabolizmus v pečeni. Aberantný energetický metabolizmus v pečeni prispieva k inzulínovej rezistencii, cukrovke a nealkoholickým mastným ochoreniam pečene.

ochranný

Funkciou bariéry pečene je poskytnúť ochranu medzi portálnou žilou a systémovými cirkuláciami. Retikuloendoteliálny systém je účinnou bariérou proti infekcii. Pôsobí tiež ako metabolický pufor medzi vysoko sa meniacim intestinálnym obsahom a portálnou krvou a pevne kontroluje systémovú cirkuláciu. Absorbovaním, konzervovaním a uvoľňovaním glukózy, tuku a aminokyselín hrá pečeň dôležitú úlohu v homeostáze. Uchováva a uvoľňuje vitamíny A, D a B12. Metabolizuje alebo neutralizuje väčšinu biologicky aktívnych zlúčenín absorbovaných z čriev, ako sú lieky a bakteriálne toxíny. Vykonáva mnohé z rovnakých funkcií so zavedením systémovej krvi z pečeňovej tepny, pričom sa spracúva celkovo 29% srdcového výdaja.

Ochrannou funkciou pečene je odstraňovanie škodlivých látok z krvi (napr. Čpavku a toxínov), potom ich neutralizuje alebo ich mení na menej škodlivé zlúčeniny. Okrem toho pečeň transformuje väčšinu hormónov a mení ich na ďalšie viac či menej aktívne produkty. Bariérovú úlohu pečene predstavujú Kupfferove bunky - absorbujúce baktérie a iné cudzie látky z krvi.

Syntéza a štiepenie

Väčšina plazmatických proteínov sa syntetizuje a vylučuje pečeňou, z ktorých najbežnejším je albumín. Mechanizmus jeho syntézy a sekrécie bol nedávno prezentovaný podrobnejšie. Syntéza polypeptidového reťazca je iniciovaná na voľných polyribozómoch s metionínom ako prvou aminokyselinou. Ďalší segment produkovaného proteínu je bohatý na hydrofóbne aminokyseliny, ktoré pravdepodobne sprostredkovávajú väzbu polyribozómov syntetizujúcich albumín na endoplazmatickú membránu. Albumín, nazývaný preproalbumín, sa prenesie do vnútorného priestoru granulovaného endoplazmatického retikula. Prealbumín sa redukuje na proalbumín hydrolytickým štiepením 18 aminokyselín z N-konca. Proalbumín sa transportuje do Golgiho aparátu. Nakoniec sa premení na albumín bezprostredne pred sekréciou do krvného obehu odstránením šiestich ďalších N-koncových aminokyselín.

Niektoré metabolické funkcie pečene v tele vykonávajú syntézu proteínov. Pečeň je zodpovedná za mnoho rôznych proteínov. Medzi endokrinné proteíny produkované pečeňou patrí angiotenzinogén, trombopoetín a rastový faktor podobný inzulínu I. U detí je pečeň primárne zodpovedná za syntézu hemu. U dospelých nie je kostná dreň zariadením na produkciu hemu. Dospelá pečeň však vykonáva 20% syntézu hemu. Pečeň hrá rozhodujúcu úlohu pri produkcii takmer všetkých plazmatických proteínov (albumín, alfa-1-kyslý glykoproteín, väčšina koagulačných kaskád a fibrinolytických ciest). Známe výnimky: gama globulíny, faktor III, IV, VIII. Proteíny produkované v pečeni: S proteín, C proteín, Z proteín, plazminogénový aktivátorový inhibítor, antitrombín III. Vitamín K-dependentné proteíny syntetizované v pečeni zahŕňajú: Faktory II, VII, IX a X, proteín S a C.

endokrinné

Každý deň sa v pečeni vylučuje asi 800-1000 ml žlče, ktorá obsahuje žlčové soli, ktoré sú potrebné na trávenie tukov v potrave.

Žlč je tiež médium na uvoľňovanie určitých metabolických odpadov, liečiv a toxických látok. Z pečene transportuje systém kanálika žlč do spoločného žlčového kanála, ktorý sa vyprázdňuje do dvanástnika tenkého čreva a pripája sa k žlčníku, kde sa koncentruje a skladuje. Prítomnosť tuku v dvanástniku stimuluje tok žlče zo žlčníka do tenkého čreva.

Produkcia veľmi dôležitých hormónov sa vzťahuje na endokrinné funkcie ľudskej pečene:

 • Rastový faktor podobný inzulínu 1 (IGF-1). Rastový hormón uvoľnený z hypofýzy sa viaže na receptory na pečeňových bunkách, čo spôsobuje ich syntézu a vylučovanie IGF-1. IGF-1 má účinky podobné inzulínu, pretože sa môže viazať na inzulínový receptor a tiež stimuluje rast tela. Takmer všetky typy buniek reagujú na IGF-1.
 • Angiotenzín. Je prekurzorom angiotenzínu 1 a je súčasťou systému renín-angiotenzín-Aldosterón. To sa mení na angiotenzín renín, ktorý sa zase mení na iné substráty, ktoré pôsobia na zvýšenie krvného tlaku počas hypotenzie.
 • Trombopoetín. Systém negatívnej spätnej väzby pracuje na udržaní tohto hormónu na vhodnej úrovni. Umožňuje progenitorovým bunkám kostnej drene vyvinúť sa do megakaryocytov, prekurzorov krvných doštičiek.

hematopoetický

Aké sú funkcie pečene v procese tvorby krvi? U cicavcov čoskoro potom, čo progenitorové bunky pečene preniknú do okolitého mesenchymu, sa pečeň plodu kolonizuje hematopoetickými progenitorovými bunkami a dočasne sa stane hlavným krvotvorným orgánom. Výskum v tejto oblasti ukázal, že nezrelé pečeňové progenitorové bunky môžu vytvárať prostredie, ktoré podporuje hematopoézu. Keď sú však progenitorové bunky pečene indukované, aby vstúpili do zrelej formy, výsledné bunky už nemôžu podporovať vývoj krvných buniek, čo je v súlade s pohybom krvotvorných kmeňových buniek z pečene plodu do dospelej kostnej drene. Tieto štúdie ukazujú, že existuje dynamická interakcia medzi krvným a parenchymálnym kompartmentom v pečeni plodu, ktorá kontroluje načasovanie hepatogenézy a hematopoézy.

imunologická

Pečeň je najdôležitejším imunologickým orgánom s vysokou expozíciou cirkulujúcim antigénom a endotoxínom z črevnej mikrobiódy, najmä obohatená o vrodené imunitné bunky (makrofágy, vrodené lymfoidné bunky spojené so sliznicou invariantných T buniek). Pri homeostáze mnoho mechanizmov potláča imunitné reakcie, čo vedie k závislosti (tolerancii). Tolerancia je tiež dôležitá pre chronickú perzistenciu hepatotropných vírusov alebo užívanie aloštepu po transplantácii pečene. Neutralizačná funkcia pečene môže rýchlo aktivovať imunitu ako odpoveď na infekcie alebo poškodenie tkaniva. V závislosti od základného ochorenia pečene, ako je vírusová hepatitída, cholestáza alebo nealkoholická steatohepatitída, rôzne spúšťače sprostredkúvajú aktiváciu imunitnej bunky.

Konzervatívne mechanizmy, ako napríklad modely molekulárneho rizika, signály receptora podobného mýtnemu alebo aktivácia zápalu, spúšťajú zápalové reakcie v pečeni. Excitačná aktivácia hepatocelulózy a Kupfferových buniek vedie k chemokínom sprostredkovanej infiltrácii neutrofilov, monocytov, prirodzených zabíjačských buniek (NK) a prirodzených zabíjačských T buniek (NKT). Konečný výsledok intrahepatickej imunitnej reakcie na fibrózu závisí od funkčnej diverzity makrofágov a dendritických buniek, ale aj od rovnováhy medzi prozápalovými a protizápalovými populáciami T buniek. Obrovský pokrok v medicíne pomohol pochopiť jemné doladenie imunitných reakcií v pečeni od homeostázy na ochorenie, čo naznačuje sľubné ciele pre budúce liečby akútnych a chronických ochorení pečene.

Hovoríme "pečeň", máme na mysli - "život"

Predpokladá sa, že kardiovaskulárne ochorenia sú najbežnejšie na svete a že sa stávajú hlavnou príčinou úmrtia obyvateľstva. Podľa štatistík však počet ľudí trpiacich akútnou otravou pečeňou v mnohých ohľadoch prevyšuje počet ľudí s akútnym srdcovým infarktom. Ukazuje sa, že problémy s pečeňou v jednom stupni alebo iný starať každý tretí človek na planéte ešte dnes! To znamená, že obnovenie a udržanie zdravia tohto tela je najdôležitejšou úlohou, o ktorej by mal každý človek premýšľať.

Hodnota pečene do tela

Pečeň sa právom nazýva "továreň života". Toto multifunkčné telo je súčasne považované za „hlavný filter tela“ a jeho „hlavné chemické laboratórium“, v ktorom prebiehajú najdôležitejšie chemické procesy. Pečeň je ako multifunkčný počítač, ktorý je súčasne zodpovedný za metabolizmus, zažívanie a krvný obeh. Len si myslím, že toto telo vykonáva viac ako 500 funkcií a každú sekundu v ňom je 400 biliónov. chemické reakcie!

Pečeň je hlavným "filtrom" tela

Väčšina z nás vie, že najdôležitejšou funkciou pečene je čistenie tela škodlivých látok zo vzduchu, z jedla, alebo z tela samotného. Okrem toho, pečeň neutralizuje vírusy a baktérie, ktoré vstupujú do tela, čo im bráni usadiť sa na životne dôležitých orgánoch. V tomto prípade, pečeň funguje nielen počas dňa, ale aj v noci, odstránenie toxínov z tela z tela, a vracia sa k osobe toľko potrebnú rannú ráznosť. Ak toto telo prestane zvládať svoje povinnosti, osoba sa prebudí pomalá a unavená.

Pečeň je "batéria" trávenia

Počas dňa pečeň produkuje približne 1 liter žlče, ktorá vstupuje do žlčníka - špeciálny rezervoár na skladovanie tejto podstatnej látky. 90% žlče vstupuje do čreva, kde sa najaktívnejšie podieľa na rozpade a vstrebávaní tukov (bez žlče, tukov sa jednoducho neabsorbuje), ako aj v absorpcii vápenatých solí. Okrem toho pečeň stimuluje črevnú peristaltiku a tiež eliminuje procesy fermentácie a hnilobného poranenia v tomto orgáne. Lekári na celom svete sa zhodujú v tom, že očistenie pečene je najdôležitejšou podmienkou prevencie a liečby dysbiózy.

Pečeň - "obranca" kardiovaskulárneho systému

Už sme spomenuli, že nie všetky žlče sú použité na rozdelenie potravín, ktoré sa dostanú do tela. Približne 10% tejto látky vstupuje do krvného obehu, kde je s ňou zmiešané. Zriedenie krvi na požadovanú konzistenciu, žlč uľahčuje jej prechod cez malé krvné cesty a kapiláry, čo znamená, že možno argumentovať, že pečeň pomáha systému krvného obehu.

Interakcia pečene a cholesterolu

Z hľadiska interakcie pečene s kardiovaskulárnym systémom je mimoriadne zaujímavý vplyv tohto orgánu na syntézu cholesterolu, a tým aj na rozvoj aterosklerózy. Podľa obyvateľov je za vývoj aterosklerózy považovaný cholesterol, ktorý ohrozuje smrť človeka alebo mŕtvicu. V skutočnosti všetko nie je také jednoduché. Cholesterol je cenná organická zlúčenina, ktorá v tele plní dve dôležité funkcie: je neoddeliteľnou súčasťou bunkových membrán a stáva sa aj materiálom na syntézu hormónov, žlčových kyselín a vitamínu D3, ktoré sú pre telo nevyhnutné.

Je dôležité pochopiť, že hladina cholesterolu v krvi je regulovaná v procese renálneho a intestinálneho obehu. Stáva sa to takto: po rozpade tukov a účasti na ďalších potrebných procesoch v dvanástniku sa časť žlče dostane do konečníka a niektoré sa vrátia do pečene. Ak tento cyklus nastane za účasti zdravej pečene, prebytok cholesterolu opúšťa telo bez usadenia sa na cievnych stenách. Keď je pečeň chorá a nepracuje pri plnej kapacite, odtok žlče sa znižuje a nadbytok cholesterolu nenachádza lepšie miesto pre seba ako krvné cievy. To sa stáva kľúčovým faktorom pri rozvoji aterosklerózy.

Mimochodom, zdravá pečeň tiež vykonáva samočistiacu funkciu, vďaka tej istej žlči, ktorá pri opúšťaní tela berie so sebou škodlivé produkty rozkladu, čo znamená toxické a iné nebezpečné látky.

Pečeň je „chovateľom“ štíhlej postavy.

Hovorí sa, že zlý človek nemá pečeň, ale „ohnisko“, v ktorom všetko prebytočné horí. Toto je čiastočne pravda. Enzýmy, ktoré produkujú pečeňové bunky, podporujú metabolické procesy v tele, vďaka čomu zostáva ľudská postava štíhla. Na pozadí tehotenstva a pôrodu sa však vyskytujú stresové a iné faktory v tele, hormonálne zlyhanie, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť produkciu enzýmov a vyvolať obezitu. To je dôvod, prečo je vo väčšine prípadov zbytočné bojovať s nadváhou bez úpravy hormónov, a nie uvedenie do činnosti pečene.

Pečeň - "čistejšie" kože

Nie je žiadnym tajomstvom, že ľudská koža vykonáva nielen ochrannú funkciu, ale je aj termostatom, pomáha dýchať a podporuje metabolické procesy v tele. Na tomto základe sa akékoľvek problémy v tele okamžite prejavia na koži. Každý lekár však vie, že liečba psoriázy, akné, ekzému alebo neurodermatitídy nie je možná bez obnovenia funkcie pečene. Mimochodom, skoré vrásky sú tiež "ahoj" z chorej pečene!

Pečeň - hormonálny "regulátor"

Mnohí budú prekvapení, ale je to pečeň, ktorá reguluje hladinu hormónov v tele. Toto telo produkuje časť hormónov a paralelne s tým eliminuje prebytok týchto biologicky aktívnych látok, zabraňuje hormonálnej nerovnováhe. Ak ochorie pečeň, spôsobuje hormonálne narušenie, ktoré môže viesť k mnohým hormonálnym ochoreniam a dokonca k rozvoju nádorov. Je dokázané, že vývoj mastopatie je založený na poruche pečene.

Pečeň je „cieľom“ škodlivých liečivých látok.

Podľa lekárov sa v 30% prípadov vyskytli problémy s pečeňou v dôsledku vedľajších účinkov liekov. Tieto údaje navyše medziročne rastú. Zvlášť ťažké je pečeň osoby, ktorá súčasne berie niekoľko liekov naraz. Najnebezpečnejšie pre toto telo sú antibiotiká a steroidy, cytostatiká a hormóny. Preto by ste mali pri nákupe lieku zvoliť ten, na ktorom je napísaný „nie je metabolizovaný v pečeni“, alebo tam je poznámka „úplne odstránená z tela“. Mimochodom, žena má oveľa vyššie riziko problémov s pečeňou v dôsledku liekov, pretože Ženské telo produkuje oveľa menej enzýmov, ktoré štiepia toxíny.

Alkohol je najhorším nepriateľom pečene

Najčastejšou príčinou poškodenia pri pečení je zneužívanie alkoholických nápojov. A nemyslite si, že len silný alkohol ovplyvňuje pečeň pri práci. Toto telo s rovnakou silou ovplyvňuje pohár vodky a piva, a preto nie je prekvapujúce, že po 10-15 rokoch pravidelného užívania alkoholu sa u človeka vyvinie cirhóza pečene alebo hepatitída. Zároveň je veľmi málo ľudí, ktorých telo vníma alkohol ako jed. Väčšina ľudí dokonale toleruje alkohol, čím prináša zdravú pečeň.

Príznaky ochorenia pečene

S cieľom okamžite konzultovať s lekárom a odstrániť existujúce problémy s pečeňou, každý by mal poznať hlavné príznaky ochorení tohto orgánu.

Pozornosť by sa preto mala venovať bolesti na pravej strane, ktorá môže byť boľavá, s pocitom ťažkosti, ktorá hovorí o spomalení odtoku žlče a šírení tohto orgánu, akútneho a paroxyzmálneho, stúpajúceho po jedení tukových jedál a naznačujúcich vývoj dyskinézy. Tieto pocity sú doplnené „kovovou“ chuťou alebo horkosťou v ústach ráno. Okrem toho môže byť mierne nevolnosť, rušivé ráno. Ak sa po požití tukových potravín zvýši nevoľnosť, existuje každý dôvod predpokladať stagnáciu žlče.

Tráviaci systém signalizuje ochorenie pečene, zvýšenú tvorbu plynu a bruchovanie, abdominálne kŕče po jedle a problémy so stolicou, zlým dychom a žltnutím na jazyku.

Ak sa osoba s chorou pečeňou pozerá na seba do zrkadla, bude si môcť všimnúť matnej, žltkastej alebo dokonca zemitej farby pleti (v pokročilom prípade sa stáva zelenou). Okrem toho sa na jeho tvári môžu objaviť biele tuky, čo poukazuje na zvýšenú hladinu cholesterolu a tým nepriamo potvrdzuje problémy s pečeňou. Žlté vrecká pod očami, suché pery a zle sa hojiace rany v rohoch pier by mali byť tiež upozornené. Hnedé škvrny v temporálnej oblasti - ďalší dôkaz upchatej pečene.

Ak pokožka nespôsobuje úzkosť, problémy s pečeňou môžu byť identifikované očami, a to žltosťou skléry, ktorá by v normálnom stave mala byť biela. Pozrite sa aj na vlasy. U osôb s ochorením pečene sú suché a krehké a pokožka hlavy sa neustále svrbí a odlupuje. Mimochodom, boľavé pečeň dáva svrbenie, a to svrbenie na chrbte dlaní, rovnako ako na zápästiach.

Nechoďte okolo seba s pozornosť a váš pás. Nadýchanie v tejto oblasti, napríklad netypicky vyčnievajúce brucho, môže naznačovať, že pečeň nepracuje správne a potrebuje urgentné čistenie.

Liečba pečene a čistenie

Po identifikácii problémov s prácou cookies musíte okamžite o nich informovať lekára. Iba špecialista má právo predpisovať liečbu tohto orgánu, ale samošetrenie môže viesť k nepredvídateľným následkom. To isté platí pre čistiace postupy.

Varovanie. Mnoho spôsobov, ako očistiť pečeň, bolo popísaných na internete, avšak väčšina z nich je nielen neefektívna, ale aj veľmi nebezpečná pre telo. Preto, aby ste sa nepoškodili, musia byť všetky postupy na čistenie pečenia koordinované so svojím lekárom!

V tomto článku popíšeme spôsoby, ako očistiť pečeň pomocou bodliaka mliečneho (bodliak), ako najcennejšej a zároveň najbezpečnejšej rastliny z hľadiska čistenia tohto dôležitého orgánu.

Metóda číslo 1

 • semená bodliaka (100 g);
 • olej z ostropestreca (70 g).

Mletie semien a potom naliatie prášku olejom, musí byť médium zmiešané. Užívanie takejto čistiacej suspenzie na 1 lyžičku. jeden p / deň počas obdobia určeného lekárom (zvyčajne od 10 do 30 dní), očistíte pečeň a pomôžete tomuto telu pracovať na plný výkon.

Metóda číslo 2

 • olej z ostropestreca (70 g);
 • semená ostropestreca (100 g);
 • koreň lopúcha (5–10 g);
 • kôpor (5-10 g).

Tento recept opakuje predchádzajúci, s jediným rozdielom, že semená bodliaka mletého, t.j. bodliak mliečny, musíte pridať nielen maslo, ale aj koreň lopúcha s kôprom. Vezmite zloženie je tiež potrebné pre 1 lyžičky. 3 p / deň a trvanie procesu čistenia by mal stanoviť lekár.

Na odporúčanie (iba) ošetrujúceho lekára môžete vypiť prípravok Ursosan na očistenie pečene. Podpora práce pečene je olej ostropestřec mariánsky. Postarajte sa o pečeň!

pečeň

Pečeň je jedinečný orgán ľudského tela. Je to predovšetkým kvôli multifunkčnosti, pretože je schopná vykonávať približne 500 rôznych funkcií. Pečeň je najväčší orgán v ľudskom tráviacom systéme. Ale hlavnou črtou je schopnosť regenerácie. Je to jeden z mála orgánov, ktorý je možné obnoviť samostatne v prítomnosti priaznivých podmienok. Pečeň je mimoriadne dôležitá pre ľudské telo, ale aké sú hlavné funkcie, ktoré vykonáva, aká je štruktúra a kde sa nachádza v ľudskom tele?

Lokalizácia a funkcia pečene

Pečeň je orgán tráviaceho systému, ktorý sa nachádza v pravej hypochondriu pod membránou a za normálnych podmienok nepresahuje rebrá. Len v detstve môže vykonávať niečo málo, ale takýto jav až do 7 rokov sa považuje za normu. Váha závisí od veku osoby. U dospelého je to 1500 až 1700 g. Zmena veľkosti alebo hmotnosti orgánu indikuje vývoj patologických procesov v tele.

Ako už bolo spomenuté, pečeň vykonáva mnoho funkcií, z ktorých hlavné sú:

 • Detoxikácia. Pečeň je hlavným očistným orgánom ľudského tela. Všetky metabolické produkty, rozpad, toxíny, jedy a iné látky z gastrointestinálneho traktu vstupujú do pečene, kde ich orgán „neutralizuje“. Po detoxikácii telo odstraňuje z krvi alebo žlče neškodné produkty rozkladu, odkiaľ vstupujú do čreva a vylučujú sa spolu s výkalmi.
 • Produkcia dobrého cholesterolu, ktorý sa podieľa na syntéze žlče, reguluje hormonálne hladiny a podieľa sa na tvorbe bunkových membrán.
 • Urýchlenie syntézy proteínov, čo je mimoriadne dôležité pre normálny ľudský život.
 • Syntéza žlče, ktorá sa podieľa na procese trávenia potravy a metabolizmu tukov.
 • Normalizácia metabolizmu sacharidov v tele, zvýšenie energetického potenciálu. Po prvé, pečeň poskytuje produkciu glykogénu a glukózy.
 • Regulácia metabolizmu pigmentov - vylučovanie bilirubínu spolu so žlčou.
 • Degradácia tukov na ketónové telieska a mastné kyseliny.

Pečeň je schopná regenerácie. Telo sa môže úplne uzdraviť, aj keď sa zachová iba 25%. K regenerácii dochádza prostredníctvom rastu a rýchlejšieho delenia buniek. Na čo sa tento proces zastaví, akonáhle telo dosiahne požadovanú veľkosť.

Anatomická štruktúra pečene

Pečeň je komplexný orgán, ktorý zahŕňa povrch orgánu, segmenty a laloky pečene.

Povrch pečene. Existujú diafragmatické (horné) a viscerálne (nižšie). Prvá je umiestnená priamo pod membránou, zatiaľ čo druhá je na dne a je v kontakte s väčšinou vnútorných orgánov.

Pečeňové laloky. Telo má dva laloky - ľavé a pravé. Sú oddelené kosáčikom. Prvá časť má menšiu veľkosť. V každom laloku je veľká centrálna žila, ktorá je rozdelená na sínusové kapiláry. Každá časť zahŕňa pečeňové bunky nazývané hepatocyty. Telo je tiež rozdelené na 8 prvkov.

Pečeň navyše zahŕňa krvné cievy, drážky a plexusy:

 • Tepny dodávajú do pečene z celiakie krv obohatenú kyslíkom.
 • Žily vytvárajú odtok krvi z tela.
 • Lymfatické uzliny odstraňujú lymfy z pečene.
 • Nervový plexus poskytuje inerváciu pečene.
 • Žlčové kanály pomáhajú odstrániť žlč z orgánu.

Ochorenia pečene

Existuje mnoho ochorení pečene, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku chemických, fyzikálnych alebo mechanických účinkov v dôsledku vývoja iných chorôb alebo v dôsledku štrukturálnych zmien v tele. Okrem toho sa ochorenia líšia v závislosti od postihnutej časti. Môžu to byť plátky pečene, krvné cievy, žlčovody atď.

Medzi najčastejšie ochorenia patria:

 • Purulentné, infekčné alebo zápalové poškodenie hematocytov.
 • Hepatitída A, B, C, atď., Vrátane toxických.
 • Cirhóza pečene.
 • Mastná hepatóza - proliferácia tukového tkaniva, ktorá narúša fungovanie orgánu.
 • Tuberkulóza pečene.
 • Tvorba hnisavej dutiny v orgáne (absces).
 • Porušenie tela v prípade abdominálnej traumy.
 • Trombóza hlavných krvných ciev pečene.
 • Pylephlebitis.
 • Cholestasis (stagnácia žlče v tele).
 • Cholangitída je zápalový proces v žlčovodoch.
 • Hemangióm pečene.
 • Cystická tvorba na pečeni.
 • Angiosarkóm a iné rakoviny, ako aj šírenie metastáz do pečene počas tvorby nádorov iných orgánov.
 • Askarióza.
 • Hypoplazie pečene.

Akékoľvek patologické procesy v pečeni sa spravidla prejavujú rovnakými príznakmi. Najčastejšie ide o bolesť v pravej hypochondriu, ktorá sa zvyšuje s fyzickou námahou, výskytom pálenia záhy, nevoľnosťou a vracaním, porušením stoličky - hnačkou alebo zápchou, zmenou farby moču a výkalov.

Často dochádza k zvýšeniu telesnej veľkosti, zhoršeniu celkového zdravia, vzniku bolestí hlavy, zníženiu ostrosti zraku a vzniku žltej skléry. Špecifické príznaky sú charakteristické pre každú jednotlivú chorobu, ktorá pomáha presne určiť diagnózu a vybrať najúčinnejšiu liečbu.

Liečba chorôb

Pred pokračovaním v liečbe ochorení pečene je dôležité stanoviť presnú povahu ochorenia. Na tento účel by ste sa mali obrátiť na špecialistu - gastroenterológa, ktorý vykoná dôkladné vyšetrenie av prípade potreby predpíše diagnostické postupy:

 • Ultrazvukové vyšetrenie brušnej dutiny.
 • Vykonajte všetky laboratórne testy vrátane testov funkcie pečene.
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou na detekciu prítomnosti metastáz vo vývoji rakoviny.

Liečba chorôb závisí od mnohých faktorov: príčin ochorenia, hlavných príznakov, celkového zdravia osoby a prítomnosti súvisiacich chorôb. Často sa používajú chlagogue prípravky a hepaprotrektory. Diéta hrá dôležitú úlohu v liečbe ochorení pečene - to pomôže znížiť zaťaženie orgánov a zlepšiť jeho fungovanie.

Prevencia ochorenia pečene

Aké preventívne opatrenia treba dodržiavať, aby sa zabránilo rozvoju ochorenia pečene

Zásady správnej výživy. V prvom rade by ste mali skontrolovať svoj jedálniček a vylúčiť z ponuky výrobky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravie a fungovanie pečene. Po prvé, je mastný, vyprážaný, údený, marinovaný; biely chlieb a sladké pečivo. Obohaťte svoju stravu o ovocie, zeleninu, obilniny, morské plody a mäso s nízkym obsahom tuku.

Úplné zamietnutie používania alkoholických a nealkoholických nápojov. Negatívne ovplyvňujú organizmus a vyvolávajú rozvoj mnohých chorôb.

Normalizácia telesnej hmotnosti. Nadmerná hmotnosť komplikuje prácu pečene a môže viesť k jej obezite.

Primerané používanie liekov. Mnohé lieky nepriaznivo ovplyvňujú pečeň a znižujú riziko vzniku chorôb. Zvlášť nebezpečné sú antibiotiká a kombinácia viacerých liekov v rovnakom čase bez koordinácie s lekárom.

Pečeň vykonáva mnoho funkcií a podporuje normálne fungovanie tela, takže je nesmierne dôležité sledovať zdravie tela a predchádzať vzniku chorôb.

Urobte si stretnutie s odborníkom

Čítané informácie nenahradia radu skúseného lekára. Nevykonávajte samoliečbu. Zverte svojim zdravotníckym pracovníkom.

Funkcia pečene. Čo človek potrebuje pečeň a čo je pečeň, ktorá je zodpovedná za ľudské telo

Na čo človek potrebuje pečeň?

Ak sa pýtate na otázku - prečo človek potrebuje pečeň, potom väčšina ľudí pravdepodobne odpovie na detoxikáciu toxínov. A táto odpoveď bude správna, ale táto funkcia ochrany tela pred rôznymi škodlivými látkami nie je jediná. Toto telo je určené na nepretržitú prácu a vykonávanie mnohých úloh. Medzi funkcie pečene patria:

- Monitorovanie hladín glukózy v krvi. Glukóza označuje hlavné zdroje energie v našom tele. Pochádza z produktov, ktoré obsahujú tieto sacharidy - cukor, pečivo, obilniny, bobule, ovocie a tak ďalej.

Aby telo fungovalo dobre, hladina glukózy v krvi, jej hladina, musí mať určitú úroveň a byť u mužov - stabilnejší stav, pretože nadbytok aj nedostatok glukózy môže poškodiť telo. Na tomto pozadí môžu byť postihnuté rôzne orgány nášho tela, od sietnice až po svaly srdca.

Nemôžeme vždy presne kontrolovať naše jedlo, niekedy môže byť príliš veľa glukózy v krvi, to bude stačiť "jesť" niekoľko cukríkov naraz. V tomto prípade sa pečeň a prebytočná glukóza odoberajú a premieňajú na špeciálnu substanciu nazývanú glykogén s jeho ďalšou konzerváciou.

Ak sa pýtate na otázku - prečo človek potrebuje pečeň, potom väčšina ľudí pravdepodobne odpovie na detoxikáciu toxínov. Toto telo je určené na nepretržitú prácu a vykonávanie mnohých úloh.

Keď sme vynechali jedlo alebo sa aktívne vzdelávame, hladina glukózy v krvi klesne pod normálnu hodnotu a potom príde pečeň, premení glykogén na glukózu, ktorá zásobuje naše telo. Ak by táto funkcia bola neprítomná, potom by sme všetci boli chorí na cukrovku a nemali by sme čas zjesť čas, mohli by sme veľmi riskovať pád do hypoglykemickej kómy.

- Regulácia v tele krvi. Krv sa má pohybovať cez cievy a privádzať potrebné živiny do orgánov pri zbere odpadu. Každý to vie zo školy. A skutočnosť, že v našom tele sú takzvané krvné depá, ktoré sú vytvorené orgánmi - rezervoármi, nie je každému známe. Pečeň je jedným z týchto orgánov, kde je uskladnený veľký objem krvi.

Do určitej doby je táto dodávka izolovaná od hlavného krvného obehu a keď dôjde k strate krvi, táto dodávka sa rýchlo vyhodí do krvných ciev. Bez vykonania tejto práce pre pečeň, v prípade nehôd, zranení, lekárskych zákrokov, by hrozba pre naše životy bola oveľa vyššia.

Mimochodom, nemali sme pečeň, mohli by sme zomrieť z akejkoľvek, dokonca aj malej rany. Mnohé plazmatické proteíny sa syntetizujú len v pečeni, vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za normálnu zrážanlivosť krvi, čo znamená rýchle hojenie škrabancov a rezov.
- Pomáhať vstrebávať vitamíny. Dobré zdravie bol vždy denný príjem vitamínov. Keď budete dodržiavať vyváženú stravu, zabezpečí to dodanie živín do tela. Ale to nebude stačiť, je nevyhnutné, aby vitamíny boli plne asimilované.

A tento pocit bez pečene je ťažké splniť. S jeho pomocou sa spracovávajú vitamíny A, C, D, E, K, PP, kyselina listová a pomáha im (vitamíny) plniť ich funkcie. Účinok týchto vitamínov na organizmus je rôznorodý, bez toho, aby im plnohodnotná práca s imunitou s nervovým systémom, silou kostí, dobrým zrakom, normálnymi metabolickými procesmi, elasticitou pokožky...

Tiež, pečeň obchody a zásoby vitamínov, ako sú A, D, B, B12, ktoré sú používané v tele, keď nové porcie živín, z nejakého dôvodu, nie. Tento orgán má dôležitú úlohu pri spracovaní a skladovaní rôznych prvkov - železa, medi, kobaltu, ktoré sú potrebné na reprodukciu hemoglobínu.

Čo robí pečeň v ľudskom tele

Vzhľadom na to, že bez pečene nie je možné kontrolovať hladinu glukózy v krvi a jej objem v cievach, poďme sa trochu pozrieť na to, za čo je pečeň v ľudskom tele zodpovedná a čo je pre ňu najdôležitejšie:

- Poskytuje normálne trávenie. Pečeňové bunky, hepatocyty, tvoria žlč, ktorá sa potom posiela do žlčníka. Keď jedlo vstúpi do tela, žlč sa uvoľní do čriev.

Bez žlče, trávenie tukov je nemožné, s jeho vplyvom, sú rozdelené a vstrebáva, a bez toho je plná absorpcia bielkovín a sacharidov nie je možné. Vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre tráviace enzýmy a stimulácia črevnej motility je tiež jednou z úloh žlče. To znamená, že prispieva k spracovaniu potravín a ich ďalšiemu postupu v požadovanom smere.

Žlčové pečeňové bunky sa vylučujú takmer bez zastavenia, niekde 800 - 1200 ml denne, v priemere to závisí od hmotnosti osoby. Ak sa produkcia žlče zastaví, nebude možné stráviť jedlo.

- Odstraňuje všetok prebytok z tela. Naše telo vyzerá ako nejaká obrovská továreň, a prakticky v každom prípade ide o odpad, odpad, zbytočné, často len zbytočné komponenty. Tu je ich odstránenie tiež zaoberá pečeňou. S jeho pomocou sa odstraňujú prebytočné hormóny a vitamíny, ako aj škodlivé zlúčeniny dusíka vznikajúce pri metabolickom procese látok.

Nezabúdajme na toxíny prichádzajúce zvonku, nie je to nič pre to, že pečeň sa nazýva hlavný filter. Ako špongia sama prechádza ako konzervačné látky, tak ťažké kovy a pesticídy, ktoré ich už rozdeľujú do bezpečného stavu. Ak by takáto funkcia nebola prítomná, potom by sa naše telo stalo skládkou, a my by sme nemali žiť týždeň, „ohnutý“ od otravy.

- Čo je dôležité pre pečeň. V pečeňových bunkách - hepatocytoch, obrovská schopnosť zotaviť sa. Vyskytli sa prípady, keď tento orgán po operácii znovu rástol, po ktorej mal človek len štvrtinu. Ale iba priaznivé podmienky môžu pomôcť pečeni obnoviť. V modernom živote existuje mnoho faktorov, ktoré jej môžu ublížiť, príliš veľa, takže sa rozšírili jej choroby.

Charakteristickou črtou pečene je, že ani so zmenami nás nemusí dlho obťažovať a výskyt bolesti bol spôsobený iba neskorými štádiami ochorenia. Ak máte rizikové faktory, musíte ísť k hepatológovi alebo gastroenterológovi, vyšetriť a dodržiavať odporúčania lekárov.

Typicky komplexná terapia ochorenia pečene obsahuje liečivá z takzvanej skupiny hepatoprotektorov. S ich pomocou sa môžu pečeňové bunky rýchlejšie zotaviť a zabrániť ich zničeniu. Niektoré prostriedky tejto skupiny zlepšujú prietok krvi v pečeni s odstránením prebytočného tuku z nej. Tieto lieky sa používajú na profylaktické účely, ale predtým, ako začnete, musíte sa poradiť so svojimi lekármi.

Čo je nebezpečnejšie ako alkohol - nadmerný cukor a tuk je ako úder do pečene

Je známe, že pečeň hrá dôležitú úlohu v metabolizme a neutralizuje všetky druhy nebezpečenstiev. Ale to, čo je pre toto najdôležitejšie, po tom, čo je srdce prirodzene orgánom, a čo nie je, pravdepodobne len málo ľudí vie. Pravdepodobne veľa ľudí si myslí, že len veľa alkoholu bude pre alkohol pre pečeň nebezpečnejšie, ale bude to skôr ako úder do pečene.

Ale tvrdohlavá "veľká lož" (štatistika) nám hovorí, že takzvané nealkoholické mastné ochorenie pečene postihuje viac ľudí ako milovníkov alkoholu. A toto je vážne ochorenie, pri ktorom pečeňové bunky akumulujú veľa tuku spojeného so stravovacími návykmi.

Ukazuje sa, že najviac škodlivé pre pečeň je nadmerná konzumácia najbežnejších produktov, je to ľahko stráviteľné cukry a živočíšne tuky. Okrem toho sú „asimilovateľné cukry“ škodlivejšie ako samotný živočíšny tuk. A najhoršie cukry sa považujú za fruktózu, ktorá môže prispieť k zápalu obličiek a nealkoholické ochorenie pečene je tiež komplikované.

To môže byť prekvapujúce, ale tuky s cukrom v pečeni môžu spôsobiť rovnaké komplikácie ako alkohol, ale s rovnakými prejavmi. Postupom času, obe tieto choroby u niektorých ľudí vedú k cirhóze, a často na rakovinu pečene. Okrem toho môžu nastať také závažné zmeny v metabolizme, keď vedú k cukrovke a ochoreniam srdca a ciev, ktoré zahŕňajú klasické mozgové príhody a srdcové infarkty.

Pred nejakým časom švajčiarsko uskutočnilo experiment, v dôsledku čoho sa zistilo, že prebytočný tuk v pečeni sa akumuluje len s mesačnou konzumáciou rýchleho občerstvenia. Rovnaký výsledok sa dosiahne v dôsledku nadmernej konzumácie mastných a sladkých potravín.

Bohužiaľ, tento štýl potravín dnes je typický pre veľmi veľa ľudí, a obrovské množstvo moderných potravín obsahuje veľké množstvo sacharidov a skrytých tukov. Patrí medzi ne väčšina spracovaných mäsových výrobkov a doplnkových potravín. Z podozrenia je pravdepodobné len chudé, hrudkovité mäso, považuje sa za dobrú pečeň.

Nielen sladkosti sú naplnené cukrom, výrobcovia pridávajú cukor do takmer všetkých známych potravín, nápojov a dokonca omáčok. Cukor nemá len najjednoduchšie produkty, z mliečnych výrobkov - obyčajný kefír, jogurt, klasickú kyslú smotanu s tvarohom. Keď výrobok obsahuje výživové doplnky, s najväčšou pravdepodobnosťou obsahuje veľa cukru, bude to spravodlivé pre „hotové obilniny“, ktoré sú často presýtené cukrom.

Najlepšou voľbou by boli potraviny, kde sa sacharidy pomaly rozkladajú na cukor, z obilnín môže byť pohánka, jačmeň, ovsené vločky, pšenica, ale nie krupica s ryžou. Cestoviny budú vhodnejšie z takzvanej tvrdej múky alebo hrubej múky. Obmedzenie „tekutého cukru“ - sódy, ovocných štiav, sladkých čajov s kávou bude veľmi dôležité a pivo podlieha obmedzeniam. Jedným slovom si vyberáme tie produkty, ktoré prispievajú k funkcii pečene v tele, ale tu čítame, aký druh raňajkovej kaše môžete použiť na „rozdrvenie“ pečene.

Pečeň v tele

Pečeň je jedným z hlavných orgánov ľudského tela. Interakcia s vonkajším prostredím je zabezpečená účasťou nervového systému, dýchacieho systému, gastrointestinálneho traktu, kardiovaskulárnych, endokrinných systémov a systému orgánov pohybu.

Rôzne procesy prebiehajúce vo vnútri tela sú spôsobené metabolizmom alebo metabolizmom. Obzvlášť dôležité pri zabezpečovaní fungovania tela sú nervové, endokrinné, cievne a tráviace systémy. V tráviacom systéme, pečeň zaujíma jednu z vedúcich pozícií, pôsobí ako centrum pre chemické spracovanie, tvorbu (syntézu) nových látok, centrum pre neutralizáciu toxických (škodlivých) látok a endokrinný orgán.

Pečeň sa podieľa na procesoch syntézy a rozkladu látok, v interkonverziách jednej látky na inú, pri výmene hlavných zložiek tela, a to v metabolizme proteínov, tukov a sacharidov (sacharidov) a je tiež endokrinne aktívnym orgánom. Poznamenávame najmä to, že pri rozpade pečene, syntéze a ukladaní (depozícii) sacharidov a tukov, rozkladu proteínov na amoniak, syntéze hemu (základ pre hemoglobín), syntéze mnohých krvných proteínov a intenzívnom metabolizme aminokyselín.

Potravinové zložky pripravené v predchádzajúcich krokoch spracovania sa absorbujú do krvného obehu a dodávajú sa primárne do pečene. Stojí za zmienku, že ak sa toxické látky dostanú do potravinových zložiek, potom sa najprv dostanú do pečene. Pečeň je najväčšou primárnou chemickou úpravňou v ľudskom tele, kde prebiehajú metabolické procesy, ktoré ovplyvňujú celé telo.

Funkcia pečene

1. Bariérové ​​(ochranné) a neutralizačné funkcie spočívajú v zničení jedovatých produktov metabolizmu proteínov a škodlivých látok absorbovaných v čreve.

2. Pečeň je tráviaca žľaza, ktorá produkuje žlč, ktorá vstupuje do dvanástnika cez vylučovací kanál.

3. Účasť na všetkých typoch metabolizmu v tele.

Zvážte úlohu pečene v metabolických procesoch organizmu.

1. Metabolizmus aminokyselín (proteín). Syntéza albumínu a čiastočne globulínov (krvné proteíny). Medzi látkami pochádzajúcimi z pečene do krvi, v prvom rade z hľadiska ich dôležitosti pre telo, môžete dať bielkoviny. Pečeň je hlavným miestom tvorby mnohých krvných proteínov, ktoré poskytujú komplexnú krvnú zrážaciu reakciu.

V pečeni sa syntetizuje množstvo proteínov, ktoré sa zúčastňujú procesov zápalu a transportu látok v krvi. To je dôvod, prečo stav pečene významne ovplyvňuje stav systému zrážania krvi, odozva organizmu na akýkoľvek účinok, sprevádzaná zápalovou reakciou.

Pečeň sa prostredníctvom syntézy proteínov aktívne podieľa na imunologických reakciách organizmu, ktoré sú základom ochrany ľudského tela pred pôsobením infekčných alebo iných imunologicky aktívnych faktorov. Okrem toho proces imunologickej ochrany sliznice gastrointestinálneho traktu zahŕňa priame postihnutie pečene.

V pečeni sa tvoria proteínové komplexy s tukmi (lipoproteínmi), sacharidmi (glykoproteínmi) a nosičovými komplexmi (transportéry) určitých látok (napríklad transferín - transportér železa).

V pečeni sa produkty rozkladu proteínov vstupujúcich do čreva s jedlom používajú na syntézu nových proteínov, ktoré telo potrebuje. Tento proces sa nazýva transaminácia aminokyselín a enzýmy podieľajúce sa na metabolizme sa nazývajú transaminázy;

2. Účasť na rozklade proteínov na ich konečné produkty, t.j. amoniak a močovina. Čpavok je stálym produktom rozkladu bielkovín, zároveň je toxický pre nervózny. látok. Pečeň poskytuje neustály proces premeny amoniaku na nízko toxickú látku močovinu, ktorá sa vylučuje obličkami.

Keď sa znižuje schopnosť pečene neutralizovať amoniak, dochádza k jej akumulácii v krvi a nervovom systéme, ktorá je sprevádzaná duševnými poruchami a končí úplným vypnutím nervového systému - kóma. Môžeme teda bezpečne povedať, že existuje výrazná závislosť stavu ľudského mozgu od správnej a plnohodnotnej práce pečene;

3. Výmena lipidov (tukov). Najdôležitejšie sú procesy štiepenia tukov na triglyceridy, tvorba mastných kyselín, glycerolu, cholesterolu, žlčových kyselín atď. V tomto prípade sa mastné kyseliny s krátkym reťazcom tvoria výlučne v pečeni. Takéto mastné kyseliny sú nevyhnutné pre plnú činnosť kostrových svalov a srdcového svalu ako zdroja získavania významného podielu energie.

Tieto isté kyseliny sa používajú na generovanie tepla v tele. Z tukov je cholesterol 80-90% syntetizovaný v pečeni. Na jednej strane je cholesterol nevyhnutnou látkou pre telo, na druhej strane, keď je cholesterol narušený pri jeho preprave, ukladá sa do ciev a spôsobuje rozvoj aterosklerózy. To všetko umožňuje sledovať spojenie pečene s rozvojom ochorení cievneho systému;

4. Metabolizmus sacharidov. Syntéza a rozklad glykogénu, konverzia galaktózy a fruktózy na glukózu, oxidácia glukózy atď.

5. Účasť na asimilácii, skladovaní a tvorbe vitamínov, najmä A, D, E a skupiny B;

6. Účasť na výmene železa, medi, kobaltu a iných stopových prvkov potrebných na tvorbu krvi;

7. Zapojenie pečene do odstraňovania toxických látok. Rozdeľujú sa toxické látky (najmä tie, ktoré sú zvonku), ktoré sú nerovnomerne rozložené v celom tele. Dôležitou fázou ich neutralizácie je stupeň zmeny ich vlastností (transformácia). Transformácia vedie k tvorbe zlúčenín s nižšou alebo viac toxickými schopnosťami v porovnaní s toxickou látkou, ktorá bola v tele prijatá.

eliminácia

1. Výmena bilirubínu. Bilirubin sa často tvorí z produktov rozkladu hemoglobínu uvoľňovaného zo starnutia červených krviniek. Každý deň sa v ľudskom tele zničí 1–1,5% červených krviniek, okrem toho sa približne 20% bilirubínu produkuje v pečeňových bunkách;

Narušenie metabolizmu bilirubínu vedie k zvýšeniu jeho obsahu v krvi - hyperbilirubinémia, ktorá sa prejavuje žltačkou;

2. Účasť na procesoch zrážania krvi. V bunkách pečene sa tvoria látky potrebné na zrážanie krvi (protrombín, fibrinogén), ako aj množstvo látok, ktoré tento proces spomaľujú (heparín, antiplazmín).

Pečeň je umiestnená pod membránou v hornej časti brušnej dutiny vpravo a normálne u dospelých nie je hmatateľná, pretože je pokrytá rebrami. Ale u malých detí môže vyčnievať pod rebrami. Pečeň má dva laloky: pravé (veľké) a ľavé (menšie) a je pokryté kapsulou.

Horný povrch pečene je konvexný a dolný - mierne konkávny. Na spodnej ploche, v strede, sú zvláštne brány pečene, cez ktoré prechádzajú cievy, nervy a žlčové kanály. Vo výklenku pod pravým lalokom je žlčník, do ktorého sa ukladá žlč produkovaná pečeňovými bunkami, ktoré sa nazývajú hepatocyty. Za deň, pečeň produkuje od 500 do 1200 mililitrov žlče. Žlč je tvorená kontinuálne a jej vstup do čreva je spojený s príjmom potravy.

žlč

Žlč je žltá kvapalina, ktorá sa skladá z vody, žlčových pigmentov a kyselín, cholesterolu, minerálnych solí. Cez spoločný žlčovod sa vylučuje do dvanástnika.

Uvoľňovanie bilirubínu pečeňou cez žlč zaisťuje odstraňovanie bilirubínu, ktorý je toxický pre telo, čo je dôsledkom konštantného prirodzeného rozkladu hemoglobínu (proteínu červených krviniek) z krvi. Pre porušenie na. V ktoromkoľvek štádiu extrakcie bilirubínu (v pečeni samotnej alebo sekrécii žlče pozdĺž pečeňových kanálikov) sa bilirubín akumuluje v krvi a tkanivách, čo sa prejavuje ako žltá farba kože a skléry, to znamená vo vývoji žltačky.

Žlčové kyseliny (choláty)

Žlčové kyseliny (choláty) v spojení s inými látkami poskytujú stacionárnu úroveň metabolizmu cholesterolu a jeho vylučovanie v žlči, zatiaľ čo cholesterol v žlči je v rozpustenej forme alebo skôr uzavretý v najmenších časticiach, ktoré poskytujú vylučovanie cholesterolu. Poruchy metabolizmu žlčových kyselín a iných zložiek, ktoré zabezpečujú elimináciu cholesterolu, sú sprevádzané zrážaním kryštálov cholesterolu v žlči a tvorbou žlčových kameňov.

Pri udržiavaní stabilnej výmeny žlčových kyselín sa jedná nielen o pečeň, ale aj o črevá. V pravej časti hrubého čreva sa v krvi reabsorbujú choláty, čo zabezpečuje cirkuláciu žlčových kyselín v ľudskom tele. Hlavným zásobníkom žlče je žlčník.

žlčník

Pri porušení jeho funkcie sú tiež výrazné porušenia v sekrécii žlčových kyselín a žlčových kyselín, čo je ďalší faktor, ktorý prispieva k tvorbe žlčových kameňov. Súčasne sú látky žlče potrebné na úplné trávenie tukov a vitamínov rozpustných v tukoch.

Pri dlhodobom nedostatku žlčových kyselín a niektorých ďalších látok žlče vzniká nedostatok vitamínov (hypovitaminóza). Nadmerné hromadenie žlčových kyselín v krvi v rozpore s ich vylučovaním žlčou je sprevádzané bolestivým svrbením kože a zmenami tepovej frekvencie.

Zvláštnosťou pečene je, že dostáva žilovú krv z brušných orgánov (žalúdok, pankreas, črevá atď.), Ktoré pôsobia cez portálovú žilu a sú zbavené škodlivých látok v pečeňových bunkách a vstupujú do nižšej žilovej žily. heart. Všetky ostatné orgány ľudského tela prijímajú iba arteriálnu krv a venóznu - dávajú.

Článok využíva materiály z otvorených zdrojov: Autor: Trofimov S. - Kniha: „Choroby pečene“

Pankreas je vľavo alebo vpravo

Časté stolice: príčiny, príznaky, znaky liečby